Περιμένουμε από όλους να μιλήσουν και να αναφέρουν ύποπτες παραβιάσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς, τις πολιτικές μας περί δικαίου. Άτομα που εμπλέκονται σε αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων απειλών και απόπειρων αντιποίνων, θα υπόκεινται σε πειθαρχική διαδικασία. Η αναφορά υποψιών για αδικήματα συμβάλλει στη διατήρηση της ηθικής μας και επιτρέπει στην AVRAMAR να αντιμετωπίζει ζητήματα που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη μας και να αποτρέψουν μελλοντικά περιστατικά κακής συμπεριφοράς.