Παρακολούθηση αναφοράς

Παρακολούθηση αναφοράς

Παρακολούθηση αναφοράς

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια υποβληθείσα ανησυχία εισάγοντας το μοναδικό κλειδί αναφοράς που σας δόθηκε με την ολοκλήρωση της υποβολής:

Field is required!
Field is required!
Title
Field is required!
Field is required!
Κατάσταση: Ανοιχτή

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Λάβαμε την αναφορά σας. Η διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς σας είναι σε εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Κατάσταση της αναφοράς θα ενημερωθεί εκ νέου.

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Κατάσταση: Ανοιχτή

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Λάβαμε την αναφορά σας. Η διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς σας είναι σε εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Κατάσταση της αναφοράς θα ενημερωθεί εκ νέου.

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Κατάσταση: Ολοκληρωμένη

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Ολοκληρωμένη, η διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς σας έχει ολοκληρωθεί.
Σχέδιο διορθωτικών μέτρων έχει υποβληθεί στη Διοίκηση.

{investigation_comments}

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Κατάσταση: Ολοκληρωμένη

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Λάβαμε την αναφορά σας.
Δυστυχώς, η πληροφόρηση που έχετε παράσχει δεν επαρκεί για την διεκπεραίωση της διαδικασίας διερεύνησης.
Παρακαλούμε, παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

{investigation_comments}

Παρακαλούμε, κάντε μία νέα αναφορά που θα περιέχει τις παραπάνω πληροφορίες.

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Status
Field is required!
Field is required!
Code
Field is required!
Field is required!

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια υποβληθείσα ανησυχία εισάγοντας το μοναδικό κλειδί αναφοράς που σας δόθηκε με την ολοκλήρωση της υποβολής:

Field is required!
Field is required!
Title
Field is required!
Field is required!
Κατάσταση: Ανοιχτή

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Λάβαμε την αναφορά σας. Η διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς σας είναι σε εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Κατάσταση της αναφοράς θα ενημερωθεί εκ νέου.

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Κατάσταση: Ανοιχτή

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Λάβαμε την αναφορά σας. Η διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς σας είναι σε εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Κατάσταση της αναφοράς θα ενημερωθεί εκ νέου.

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Κατάσταση: Ολοκληρωμένη

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Ολοκληρωμένη, η διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς σας έχει ολοκληρωθεί.
Σχέδιο διορθωτικών μέτρων έχει υποβληθεί στη Διοίκηση.

{investigation_comments}

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Κατάσταση: Ολοκληρωμένη

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Λάβαμε την αναφορά σας.
Δυστυχώς, η πληροφόρηση που έχετε παράσχει δεν επαρκεί για την διεκπεραίωση της διαδικασίας διερεύνησης.
Παρακαλούμε, παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

{investigation_comments}

Παρακαλούμε, κάντε μία νέα αναφορά που θα περιέχει τις παραπάνω πληροφορίες.

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Status
Field is required!
Field is required!
Code
Field is required!
Field is required!

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια υποβληθείσα ανησυχία εισάγοντας το μοναδικό κλειδί αναφοράς που σας δόθηκε με την ολοκλήρωση της υποβολής:

Field is required!
Field is required!
Title
Field is required!
Field is required!
Κατάσταση: Ανοιχτή

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Λάβαμε την αναφορά σας. Η διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς σας είναι σε εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Κατάσταση της αναφοράς θα ενημερωθεί εκ νέου.

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Κατάσταση: Ανοιχτή

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Λάβαμε την αναφορά σας. Η διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς σας είναι σε εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Κατάσταση της αναφοράς θα ενημερωθεί εκ νέου.

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Κατάσταση: Ολοκληρωμένη

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Ολοκληρωμένη, η διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς σας έχει ολοκληρωθεί.
Σχέδιο διορθωτικών μέτρων έχει υποβληθεί στη Διοίκηση.

{investigation_comments}

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Κατάσταση: Ολοκληρωμένη

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,

Λάβαμε την αναφορά σας.
Δυστυχώς, η πληροφόρηση που έχετε παράσχει δεν επαρκεί για την διεκπεραίωση της διαδικασίας διερεύνησης.
Παρακαλούμε, παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

{investigation_comments}

Παρακαλούμε, κάντε μία νέα αναφορά που θα περιέχει τις παραπάνω πληροφορίες.

Σας ευχαριστούμε,
Avramar
Status
Field is required!
Field is required!
Code
Field is required!
Field is required!