Αναφορά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας

Αναφορά μέσω τηλεφώνου

Υποβολή ερώτησης

Παρακολούθηση αναφοράς

Αναφορά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας

Αναφορά μέσω τηλεφώνου

Υποβολή ερώτησης

Παρακολούθηση αναφοράς

Αναφορά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας

Αναφορά μέσω τηλεφώνου

Υποβολή ερώτησης

Παρακολούθηση αναφοράς

“Στον Όμιλο AVRAMAR, πιστεύουμε ότι η ηθική συμπεριφορά είναι ευθύνη όλων. Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρετε οτιδήποτε πιστεύετε ότι είναι ανήθικο ή παράνομο ή που διακυβεύει την υγεία και την ασφάλεια όλων μας. Η Διοίκηση ενθαρρύνει οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων, επιχειρηματικών εταίρων, πελατών, καταναλωτών και άλλων) να αναφέρει οποιαδήποτε συμπεριφορά πιστεύει ότι παραβιάζει τις πολιτικές της εταιρείας ή την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα ή οποιοδήποτε άλλο κανάλι αναφοράς, βοηθώντας μας να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο εργασίας και να προστατεύσουμε την επωνυμία μας.”
AVRAMAR Group Leadership Team
alex myers
“Στον Όμιλο Avramar, πιστεύουμε ότι η ηθική συμπεριφορά είναι ευθύνη όλων. Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρετε οτιδήποτε πιστεύετε ότι είναι ανήθικο ή παράνομο. Η Διοίκηση ενθαρρύνει οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων, επιχειρηματικών εταίρων, πελατών, καταναλωτών και άλλων) να αναφέρει οποιαδήποτε συμπεριφορά πιστεύει ότι παραβιάζει τις πολιτικές της εταιρείας ή την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα ή οποιοδήποτε άλλο κανάλι αναφοράς, βοηθώντας μας να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο εργασίας και να προστατεύσουμε την επωνυμία μας.”
Alex Myers

Group CEO, Avramar