Αναφορά μέσω
email

Αναφορά μέσω
email

Αναφορά μέσω
email

Σας ευχαριστούμε για την πρόθεσή σας να αναφέρετε την ανησυχία σας.

Η αναφορά μιας ανησυχίας όταν κάτι δε φαίνεται σωστό δείχνει την ακεραιότητά μας και ότι έχουμε τη δύναμη να πράξουμε το σωστό, αποτρέποντας παράλληλα πιθανή κακή συμπεριφορά. Μιλώντας δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και συνολικά για την επιχείρηση.

Εάν αναφέρετε μια ανησυχία, θα αντιμετωπιστεί με το κατάλληλο τρόπο προστατεύοντας την ανωνυμία σας (εφόσον ζητηθεί).

Η AVRAMAR δεσμεύεται να προστατεύει τους καταγγέλλοντες από τα αντίποινα. Τα αντίποινα είναι ένα σοβαρό παράπτωμα που δε θα γίνει ανεκτό, και οποιοσδήποτε εργαζόμενος της AVRAMAR πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια εκδίκησης εναντίον οποιουδήποτε καταγγέλλοντα θα λογοδοτήσει.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα SpeakUp δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για θέματα έκτακτης ανάγκης που απαιτούν άμεση ειδοποίηση.

Οι αναφορές που υποβάλλονται μέσω αυτής της υπηρεσίας ενδέχεται να μη λάβουν άμεση απάντηση. Εάν χρειάζεστε βοήθεια έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε με τις δημόσιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σας ευχαριστούμε για την πρόθεσή σας να αναφέρετε την ανησυχία σας.

Η αναφορά μιας ανησυχίας όταν κάτι δε φαίνεται σωστό δείχνει την ακεραιότητά μας και ότι έχουμε τη δύναμη να πράξουμε το σωστό, αποτρέποντας παράλληλα πιθανή κακή συμπεριφορά. Μιλώντας δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και συνολικά για την επιχείρηση.

Εάν αναφέρετε μια ανησυχία, θα αντιμετωπιστεί με το κατάλληλο τρόπο προστατεύοντας την ανωνυμία σας (εφόσον ζητηθεί).

Η AVRAMAR δεσμεύεται να προστατεύει τους καταγγέλλοντες από τα αντίποινα. Τα αντίποινα είναι ένα σοβαρό παράπτωμα που δε θα γίνει ανεκτό, και οποιοσδήποτε εργαζόμενος της AVRAMAR πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια εκδίκησης εναντίον οποιουδήποτε καταγγέλλοντα θα λογοδοτήσει.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα SpeakUp δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για θέματα έκτακτης ανάγκης που απαιτούν άμεση ειδοποίηση.

Οι αναφορές που υποβάλλονται μέσω αυτής της υπηρεσίας ενδέχεται να μη λάβουν άμεση απάντηση. Εάν χρειάζεστε βοήθεια έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε με τις δημόσιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μπορείτε να αναφέρετε την ανησυχία σας online είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα είτε στέλνοντας ένα email στο
Η συγκέντρωση επαρκούς πληροφόρησης αναφορικά με το περιστατικό είναι ζωτικής σημασίας για την έρευνά μας.

Παρακαλούμε στο email σας να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες σχετικά με την αναφορά σας:

  • Ημερομηνία / ώρα συμβάντος
  • Ονόματα των εμπλεκόμενων ατόμων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να έχουν γνώση ή να παρακολουθούν την κατάσταση που περιγράφετε
  • Η τοποθεσία όπου έλαβε χώρα το συμβάν
  • Έχετε αναφέρει την ανησυχία σας σε οποιονδήποτε στην εταιρεία; Εάν ναι, σε ποιον και πότε;

Με την αποστολή του email σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης που θα περιλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό που ονομάζεται «κλειδί αναφοράς». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί για να ελέγξετε την πρόοδο της αναφοράς σας εδώ.