Η διαδικασία είναι ευέλικτη και σας επιτρέπει να εκφράσετε ανησυχίες σχετικά με ύποπτες παραβάσεις μέσω διαφόρων καναλιών. Μπορείτε να αναφέρετε μια ανησυχία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, της τηλεφωνικής γραμμής αναφοράς προβλημάτων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Όταν χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα λάβετε ένα μοναδικό κλειδί αναφοράς για να μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την κατάσταση της αναφοράς σας.