Ναι, με την αναφορά παραβιάσεων, οι καταγγέλλοντες προστατεύονται σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά δεν θα οδηγήσει σε αρνητική ενέργεια εναντίον σας (όπως υποβιβασμός, αναστολή, απώλεια παροχών ή παρενόχληση). Η Εταιρεία μας δεν ανέχεται καμιά μορφή απειλής ή αντιποίνων εναντίον ενός ατόμου. Αυτή η προστασία επεκτείνεται, επίσης, σε οποιονδήποτε παρέχει πληροφορίες ή συνεργάζεται στη διερεύνηση μιας αναφοράς.