Σας ενθαρρύνουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την υποβολή μιας αναφοράς, διότι αυτό θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε την αναφορά και να σας προστατεύσουμε μακροπρόθεσμα. Όπου επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να κάνετε έρευνα ή να αναφέρετε μια ανησυχία ανώνυμα αν προτιμάτε. Ωστόσο, μπορείτε να αναφέρετε μια ανησυχία ανώνυμα μέσω του ολοκληρωμένου τηλεφωνικού και διαδικτυακού συστήματος SpeakUp ή μέσω e-mail. Εάν επιλέξετε να αναφέρετε ανώνυμα, βεβαιωθείτε ότι παρέχετε επαρκείς λεπτομέρειες για να επιτρέψετε τη σωστή διερεύνηση της παραβίασης, για παράδειγμα, ονόματα ατόμων που εμπλέκονται ή που ενδέχεται να γνωρίζουν το ζήτημα, τις ώρες και τις ημερομηνίες