Το SpeakUp είναι ένα ολοκληρωμένο τηλεφωνικό και διαδικτυακό σύστημα για την αναφορά προβλημάτων συμμόρφωσης με τον κώδικα περί ηθικής της AVRAMAR.
Λειτουργεί από τρίτο ανεξάρτητο συνεργάτη (την Grant Thornton Greece), παρέχοντας στους υπαλλήλους, τους καταναλωτές, τους προμηθευτές και τους λοιπούς επιχειρηματικούς συνεργάτες ένα 24/7, ανώνυμο και ασφαλές μέσο υποβολής καταγγελιών.